Phần mềm miễn phí

Tạo bảng tổng hợp các loại thép hình


Bảng tổng hợp phục vụ công tác thống kê tổng chiều dài và diện tích của các loại thép sử dụng

Xem hướng dẫn bỏ chế độ thống kê cho từng cấu kiện: https://ketcausoft.com/huong-dan/posts/bo-che-do-tong-hop-thep-cho-tung-cau-kien

0397 306 689