Phần mềm miễn phí

Tạo nhóm cọc


Khi tiết kế móng cọc theo TCVN 10304:2014, sức chịu tải thiết kế của cọc được xác định phụ thuộc vào sức chịu tải cực hạn và các hệ số điều kiện làm việc, hệ số độ tin cậy của nhóm cọc; hệ số này dẫn đến sức chịu tải thiết kế của cọc tăng lên khi đài có nhiều cọc.

Để kể đến hệ số điều kiện làm việc, trong phần mềm người dùng tiến hành chọn các nhóm cọc và tạo nhóm, phần mềm sẽ dựa vào số lượng cọc của nhóm đó để xác định hệ số độ tin cậy của nhóm cọc, cách thức thực hiện như clip dưới đây

0397 306 689