Phần mềm tính toán

Tùy chỉnh công thức trong tính toán cột tròn theo phương pháp giải tích


Việc tính toán cột tròn theo phương pháp giải tích được đề cập đến trong phụ lục F.2 của TCVN 5574:2018; trong phần này đáng chú ý là các tính hệ số Fi như hình dưới

Trong khi đó, phiên bản tiếng anh của SP 63.13330.2012 (tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 được chuyển từ SP 63.13330.2012) thì công thức tính Fi không có hệ số Ci ở cuối

Sự khác nhau giữa hai công thức dẫn đến kết quả tính toán cốt thép khác nhau; đặc biệt nếu sử dụng công thức gốc như TCVN 5574:2018 (có hệ số Ci ở cuối) thì cho ra kết quả tính toán cốt thép có giá trị rất lớn; khi so sánh với một tiết diện hình vuông nội tiếp có nội lực tương đương thì không phù hợp.

Do đó phần mềm RCC cho người dùng lựa chọn 1 trong 2 phương pháp tính hệ số Fi, bao gồm:

  • Giữ nguyên công thức gốc theo TCVN 5574:2018
  • Hoặc công thức điều chỉnh theo SP 63.13330.2012 bản tiếng anh

0397 306 689