Bạn có thể vẽ bảng thống kê mà không cần các thao tác lưu và đọc file.

Để thực hiện:

  • Trong phần mềm CTK bạn dùng menu File > Export hoặc tổ hợp phím Ctrl+E
  • Sau đó trong phần mềm CAD bạn sử dụng lệnh tắt ITK


Các bài viết liên quan