Clip hướng dẫn cách tùy biến mẫu file Excel khi xuất dữ liệu, áp dụng cho tất cả các phần mềm KetcauSoft có xuất file Excel

 


Các bài viết liên quan