CTK - Thống kê cốt thép

I. GIỚI THIỆU

CTK là phần mềm thống kê cốt thép chạy độc lập với AutoCAD nên đảm bảo tính linh hoạt. Giao diện đồ họa gọn gàng giúp lựa chọn nhanh các loại thép, tận dụng các thống kê cũ và chỉnh sửa thống kê một cách nhanh chóng. CTK là phần mềm miễn phí.

Các lệnh trong AutoCAD

 • CTK: Lệnh gọi file *.ctk và vẽ bảng thống kê
 • CTI: Chèn thêm thống kê vào bảng có sẵn
 • CTM: Hiệu chỉnh thống kê và loại thống kê
 • CTD: Hiệu chỉnh chiều dài bẻ móc cốt đai
 • ITK: Lệnh import bảng thống kê không cần gọi file
 • TKM: Lệnh sửa thống kê
 • THT: Lệnh tổng hợp cốt thép
 • THL: Cập nhật hàng loạt tổng hợp cốt thép
 • TKCONFIG: Lệnh thay đổi chiều dài nối thép
 • HCTK: Cho phép thay đổi chiều dài nối thép của các thống kê có sẵn
 • TKX: Đọc thông tin thống kê từ File Excel
 • CTC: Tập hợp dữ liệu thống kê (phục vụ lệnh CTE)
 • CTE: Quản lý và xuất thống kê ra file Excel

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

CTK - Chức năng chèn và hiệu chỉnh loại thống kê

CTK - Xuất bảng thống kê ra file Excel

Thống kê cốt thép nhanh cho dầm đơn giản

Thống kê thép - Hiệu chỉnh số lượng cấu kiện

Thống kê cốt thép - Tổng hợp số lượng cốt đai

CTK - CHỈNH SỬA THỐNG KÊ CỐT THÉP

0397 306 689