EQL - Tính toán tải trọng Động đất

Mặc dù việc tính toán tải trọng động đất bằng cách nhập giá trị phổ hay tính lực ngang tương đương đã được hỗ trợ rất tốt trong Etabs, phần mềm EQL vẫn là một sự lựa chọn rất tốt khi người dùng muốn xuất thuyết minh tính toán để làm rõ các thông số cũng như có một phụ lục tính toán chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó EQL còn hỗ trợ tính toán tải trọng động đất theo phương pháp phân tích phổ phản ứng các dao động, là một nội dung chưa được hỗ trợ trong Etabs; lý thuyết tính toán tuân thủ TCVN 9386:2012

Phần mềm EQL hỗ trợ tính toán tải trọng động đất theo 3 phương pháp:

  • Tính toán giá trị phổ phản ứng gia tốc thiết kế
  • Phương pháp Tĩnh lực ngang tương đương
  • Phương pháp Phân tích phổ phản ứng dạng dao động

Kết quả đưowjc xuất ra file Excel tường minh, chuyên nghiệp để bạn dễ dàng ghép vào thuyết minh tính toán kết cấu tổng thể.

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính của phần mềm

Xuất dữ liệu sang file Excel

Kết quả giá trị phổ phản ứng thiết kế

Tải Động đất - Gia tốc tùy chỉnh

EQL - Tính toán giá trị phổ phản ứng động đất

0397 306 689