Excel to PDF là phần mềm hỗ trợ xuất file Excel và Word sang file PDF, và ghép các file PDF rời thành 1 file duy nhất

Trong nhiều trường hợp, người dùng cần thiết lập Trust Location trong Excel cho thư mục (hoặc ổ đĩa) chứa các file excel để phần mềm có quyền truy cập các file này. Xem thông tin tại đây: Khai báo Trust Location

Quá trình phát triển

Ngày 27/06/2018: Bổ sung chức năng đổi tên file (bổ sung số hiệu cho file)


Ngày 10/03/2018: Phát hành phiên bản đầu tiên

Click Thêm file để chọn các file Excel hoặc Word cần chuyển sang PDF, hoặc có thể gắp và thả file vào trong danh sách file của phần mềm. Sau đó click SaveAs To PDF để thực hiện việc chuyển đổi file