Excel to PDF là phần mềm hỗ trợ xuất file Excel và Word sang file PDF

Chức năng này chỉ thực hiện được khi Office đã cài sẵn AddIn xuất PDF (thông thường được cài sẵn với Office 2010 trở đi). Trong trường hợp AddIn này chưa được cài đặt, bạn có thể download tại đây: AddIn PDF

Trong nhiều trường hợp, người dùng cần thiết lập Trust Location trong Excel cho thư mục (hoặc ổ đĩa) chứa các file excel để phần mềm có quyền truy cập các file này. Xem thông tin tại đây: Khai báo Trust Location

Download và cài đặt

Excel to PDF có sẵn trong bộ phần mềm của KetcauSoft: click Download

Cài đặt: các bước cài đặt bộ phần mềm KetcauSoft

Quá trình phát triển

Ngày 27/06/2018: Bổ sung chức năng đổi tên file (bổ sung số hiệu cho file)


Ngày 10/03/2018: Phát hành phiên bản đầu tiên

Click Thêm file để chọn các file Excel hoặc Word cần chuyển sang PDF, hoặc có thể gắp và thả file vào trong danh sách file của phần mềm. Sau đó click SaveAs To PDF để thực hiện việc chuyển đổi file