IFD - Thiết kế Móng đơn

Công tác thiết kế móng đơn thông thường đòi hỏi xử lý nhiều số liệu, nhưng đối với phần mềm thiết kế móng đơn IFD thì việc này trở nên rất đơn giản. 

  • Phần mềm sẽ đọc dữ liệu phản lực chân cột từ Etabs và SAP thay vì người dùng phải chuyển đổi thủ công
  • Phần mềm cũng nhanh chóng tính toán ra được kích thước móng sơ bộ dựa trên việc kiểm tra áp lực nền đất và độ lún, sau đó người dùng có thể điều chỉnh kích thước này một cách chủ động
  • Việc tính toán cốt thép và độ lún trong phần mềm trở nên vô cùng đơn giản; người dùng chỉ cần khai báo một lần thông tin về khảo sát địa chất, phần mềm sẽ thực hiện tất cả các bước tính toán
  • Dữ liệu tính toán được xuất ra file Excel với bố cục khoa học giúp người dùng chỉ việc ghép vào phụ lục tính toán tổng thể

 

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính của phần mềm

Khai báo các lớp địa chất

Thông số của mỗi lớp đất

Thiết kế cốt thép cho móng

Xuất bảng tính toán ra file Excel

KCS IFD - Phần mềm thiết kế móng đơn

Thiết kế móng đơn - Thêm và hiệu chỉnh lớp đất

Thiết kế móng đơn - Thiết lập chế độ hiển thị

0397 306 689