1. Giới thiệu

KCS IFD là phần mềm thiết kế móng đơn, giao diện đồ họa trực quan, dễ thao tác và sử dụng
KCS IFD bao gồm các chức năng chính như sau:

  • Nhập nội lực từ file (*.mdb") xuất ra bởi Etabs
  • Tính toán phương án móng
  • Tính toán và xuất thuyết minh tính toán cốt thép sang file Excel cho móng

2. Thông tin cập nhật

  • 07.10.2019: Hàng hoạt chức năng quan trọng như thay đổi cách xác định kích thước móng dựa vào moment, nhập dữ liệu từ file MDB của SAP v.v.., chi tiết xem tại: thông báo cập nhật
  • 18.10.2018: Bổ sung chức năng đọc dữ liệu từ SAP, chi tiết xem tại: thông báo cập nhật
  • 10.05.2017 - Bổ sung chức năng đọc dữ liệu địa chất từ file khác, xem thêm tại đây
  • 29.02.2016 - Sửa lỗi xuất dữ liệu độ lún khi khai báo lớp đất dày
  • 10.05.2015 - Sửa lỗi đọc dữ liệu từ Etabs 2013
  • 06.11.2014 - Sửa lỗi nhận tiết diện cột Cx và Cy
  • 26.10.2014 - Bổ sung menu Công cụ > Thiết lập các thông số: Chức năng cho phép người dùng hiệu chỉnh các thông số mặc định như: đặc trưng đệm cát, hệ số tính toán cường độ nền đất v.v...

3. Hình ảnh về phần mềm

 

Giao diện chính của phần mềm

 

Chức năng tính toán kiểm tra và thiết kế cốt thép cho móng

 

Xuất bảng tính toán ra file Excel