1. Giới thiệu

KCS IFDe là phần mềm triển khai chi tiết Móng đơn, với các đặc điểm sau:

  • Hoạt động trong môi trường AutoCAD
  • Người dùng nhập thông số hình học của móng bằng tay, hoặc tận dụng từ bản vẽ mặt bằng kết cấu móng
  • Thể hiện chi tiết và thống kê cốt thép
  • Chức năng vẽ móng trên mặt bằng kết cấu

2. Thông tin cập nhật

  • 07.11.2019: Bổ sung đường kính đai D6
  • 21.02.2019: Chức năng vẽ móng đơn trên mặt bằng, chi tiết xem tại: thông báo cập nhật

3. Hình ảnh về phần mềm

Giao diện chính của phần mềm