KCS EAT là phần mềm hỗ trợ người dùng sử dụng Etabs một cách dễ dàng hiệu quả hơn.