KCS EQM - Nhập mô hình Etabs từ CAD

Phần mềm miễn phí xây dựng nhanh mô hình Etabs từ CAD:
- Tự động khai báo vật liệu
- Tự động khai báo tiết diện + xây dựng mô hình
- Tạo các nhóm tải trọng tường để select và gán tải trọng Etabs

Download bản KetcauSoft mới nhất tại đây các bạn nhé, pass giải nén kcs123: https://drive.google.com/…/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2