1. Giới thiệu

KCS Inside là phần mềm quản lý các ứng dụng của KetcauSoft với các tính năng sau:

  • Cho phép chạy các ứng dụng của KetcauSoft thông qua thao tác chọn trên menu
  • Liệt kê phần mềm chạy gần nhất
  • Liệt kê các phần mềm chạy nhiều nhất
  • Quản lý các thiết lập chung của các phần mềm KetcauSoft

2. Hình ảnh về phần mềm