KCS Panel là bảng tập hợp các công cụ hỗ trợ vẽ của KetcauSoft, với mục đích để người dùng không phải nhớ quá nhiều lệnh, và rút ngắn thời gian thao tác nhờ các nút lệnh hiển thị trực tiếp trên panel.