1. Giới thiệu

KCS_Plotter là phần mềm tự động in ấn hàng loạt các bản vẽ trong khung Model của AutoCad. KCS_Plotter nhận dạng các bản vẽ thông qua đối tượng LINE được định dạng sẵn (thông qua lệnh KL). Người dùng sau khi xác định các khung sẽ in, gọi lệnh KP để mở cửa số chọn các thông số: máy in, khổ giấy, nét in... 
KCS_Plotter đặc biệt phù hợp với việc sử dụng phần mềm giả lập máy in PDF: PDF Factory Pro

Mặc dù vẫn phải xác định vùng in bằng các đường LINE, nhưng phương thức này cung cấp cho chúng ta những lợi ích thấy rõ:

 • Chủ động chỉ định các vùng in và không in
 • Có thể sử dụng lệnh COPY để xác định các vùng in giống nhau
 • Chỉ cần xác định một lần cho nhiều lần in

Cách sử dụng:

 • Sử dụng lệnh KL để xác định các khung in
 • Sử dụng lệnh KP để in
 • Sử dụng lệnh KPP để in nhiều file CAD cùng một lúc
 • Sử dụng lệnh TBV để đổi tên TEXT được chọn sang layer KCS_TEXT_BANVE_TEN
 • Sử dụng lệnh SBV để đổi tên TEXT được chọn sang layer KCS_TEXT_BANVE_SO

2. Thông tin cập nhật

 • 19.07.2019 - Sửa lỗi khi thực hiện chức năng đánh số bản vẽ
 • 16.03.2018 - Bổ sung chức năng tạo bảng thống kê cấu kiện, chi tiết xem tại: cập nhật ngày 16.03.2018
 • 29.01.2018 - Bổ sung chức năng đánh số bản vẽ, chi tiết xem tại: cập nhật ngày 29.01.2018
 • 15.01.2018 - Bổ sung chức năng tạo danh sách bản vẽ, chi tiết xem tại: cập nhật ngày 15.01.2018
 • 30.05.2017 - Liệt kê khổ giấy theo thứ tự Anphabet giúp việc chọn khổ giấy thuận tiện hơn
 • 12.06.2015 - Cập nhật chức năng in cho nhiều file bản vẽ
 • 30.03.2014 - Cập nhật phiên bản dành cho AutoCAD 2013 và mới hơn
 • 03.11.2013 - Cập nhật chức năng lựa chọn vùng in
 • 03.10.2012 - Điều chỉnh hệ toại độ UCS đang DCS, tránh lỗi nhận sai toại độ khung in
 • 21.09.2012 - Sửa lỗi nhận khổ giấy và lỗi in chậm của AutoCAD

3. Hình ảnh về phần mềm

Chức năng lựa chọn vùng in

Chức năng in nhiều file cùng lúc

Chức năng tạo danh sách bản vẽ

Chức năng đánh số bản vẽ

Chức năng tạo bảng thống kê cấu kiện