KCS SSD - Thiết kế dàn thép

Với phần mềm KCS SSD, bạn có thể nhanh chóng xây dựng sơ đồ dàn thép và tiến hành kiểm tra kết cấu dàn thép đó

Khả năng của SSD là xây dựng mô hình nhanh chóng thông qua việc nhập thông số, các bạn chỉ nhập các thông tin về chiều cao mái, chiều dài nhị v.v.. Phần mềm sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình cũng như tính toán và gán tải trọng một cách tự động. 

Sau khi xong mô hình, phần mềm sẽ xuất sang sơ đồ SAP, từ đó sử dụng SAP để phân tích nội lực, biện pháp này giúp đảm bảo độ tin cậy của kết quả tính toán nội lực.

Sau khi có nội lực từ SAP, phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện để xác định kết cấu có đảm bảo hay không và xuất ra file Excel kết quả tính toán

Phần mềm vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, hãy đóng góp ý kiến trên trang người dùng để KCS có những cập nhật phù hợp hơn: https://www.facebook.com/groups/306759843423613

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính

Bảng tra tiết diện thép

Kết quả nội lực (từ SAP)

Kết quả kiểm tra

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

0397 306 689