KCS Steel Pro - Triển khai kết cấu thép

Phần mềm triển khai kết cấu thép thực hiện mô hình và điều chỉnh trực tiếp trên AutoCAD 

Việc điều chỉnh trực tiếp giúp cho quá trình triển khai kết cấu thép trở nên linh động hơn, điều đặc biệt là các chi tiết sẽ được tự động triển khai khi các bạn thiết lâ[j / thay đổi các thông số.

KCS Steel Pro là sản phẩm hợp tác giữa KetcauSoft và tác giả Phạm Ngọc Kiên

KCS Steel Pro hiện đang trong giai đoạn dùng thử, các cập nhật sẽ được thực hiện liên tục dựa trên phản hồi của người dùng, do đó mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn thông qua nhóm người dùng KetcauSoft: https://www.facebook.com/groups/306759843423613

Để sử dụng phần mềm:

  • Load file lisp tại địa chỉ: C:\KetcauSoft\AutoCAD_Menu\KCS SteelPro AutoNetload.lsp
  • Lệnh sử dụng phần mềm: KSP (lệnh đầy đủ KCSSTEELPRO)

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KCS Steel Pro - Triển khai kết cấu thép - Cập nhật chức năng vẽ mặt bằng

KCS SteelPro - Beta v2 demo

KCS Steel Pro - Beta v3 demo

0397 306 689