1. Giới thiệu

KCS KTV là phần mềm kiểm tra khả năng chịu lực của Vách với các đặc điểm sau:

 • Sử dụng phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác cho cấu kiện chịu lực tổng quát theo TCVN 5574-2018
 • Giao diện đồ họa cơ động cộng với công cụ nhập dữ liệu từ AutoCAD cho phép xây dựng tiết diện bất kỳ
 • Hỗ trợ khai báo nhanh các tiết diện Chữ Nhật, tiết diện chữ L, và tiết diện chữ T, vách thang máy
 • Hỗ trợ nhập nội lực từ Etabs
 • Xuất thuyết minh tính toán sang định dạng PDF

2. Thông tin cập nhật

 • 16.10.2018: Bổ sung chức năng nhận dạng cốt thép bằng đối tượng Circle trong AutoCAD
 • 09.10.2018: Sửa lỗi hiệu chỉnh tải trọng
 • 13.08.2018: Sửa lỗi xuất file PDF khi sử dụng chức năng phân nhóm đường kính thép
 • 25.06.2018: Bổ sung chức năng phân nhóm và thay đổi đường kính cốt thép theo tầng v.v.., xem thông tin tại đây
 • 18.06.2018: Bổ sung chức năng thiết lập khi xuất file PDF, bao gồm Header, Footer, rút ngắn dữ liệu v.v.., xem thông tin tại đây
 • 05.09.2017: Bổ sung chức năng kiểm tra tỉ số nén, xem thông tin tại đây
 • 16.06.2017: Sửa lỗi thể hiện Point và nhận diện vùng nén
 • 11.05.2017: Sửa lỗi thể hiện BDTT trong file PDF
 • 20.04.2017: Sửa lỗi nội suy
 • 27.03.2017: Bổ sung chức năng điều chỉnh khoảng cách cốt thép và Bổ sung các phím tắt cho các chức năng chính, xem thông tin tại đây
 • 22.03.2017: Sửa lỗi đọc vật liệu và Chức năng thông báo cập nhật

3. Hình ảnh về phần mềm

Giao diện chính

 

Công cụ thiết lập nhanh tiết diện

Xuất kết quả ra file PDF