1. Giới thiệu

KCS LAT là phần mềm cho phép người dùng dễ dàng thực hiện bản vẽ mặt bằng lanh tô dựa trên bản vẽ mặt bằng kiến trúc, với chức năng tự động đặt tên, tự động thể hiện chi tiết và thống kê cốt thép.

KCS LAT là ứng dụng miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng: Đi kèm cùng phần mềm

2. Hình ảnh về phần mềm