1. Giới thiệu

PBC 2015 là phần mềm tính toán sức chịu tải của cọc, với tính năng khai báo số liệu đơn giản nhanh gọn, xuất kết quả ra file excel phục vụ thuyết minh tính toán

PBC xác định sức chịu tải theo đất nền và theo vật liệu cho các loại cọc sau:

  • Cọc ép
  • Cọc khoan nhồi 
  • Cọc Barret các loại tiết diện: chữ I

PBC xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014, với các công thức tính toán:

  • Công thức Nhật bản
  • Công thức SNIP (phương pháp tra bảng)

Hướng dẫn sử dụng: Đi kèm phần mềm

2. Hình ảnh về phần mềm

Giao diện chính của phần mềm

Giao diện xuất file Excel

Kết quả xuất file Excel