1. Giới thiệu

PFD 2015 là phần mềm thiết kế móng cọc, giao diện đồ họa trực quan, dễ thao tác và sử dụng. PFD 2015 áp dụng tiêu chuẩn thiết kế móng cọc mới TCVN 10304:2014

PFD 2015 bao gồm các chức năng chính như sau:

 • Nhập nội lực từ file (*.mdb") xuất ra bởi Etabs
 • Tính toán bố trí nhanh đài cọc, cho phép sử dụng nhiều phương án cọc trong một công trình
 • Xuất mặt bằng bố trí sơ bộ sang file DXF có thể mở được trong AutoCAD
 • Tính toán và xuất thuyết minh tính toán cốt thép sang file Excel cho đài cọc
 • Xuất dữ liệu sang file SAFE phục vụ tính toán các đài cọc phức tạp như đài thang máy v.v..

Áp dụng PFD trong thiết kế mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

 • Xác định nhanh các phương án móng cọc
 • Giảm thời gian thực hiện tính toán đài cọc

2. Thông tin cập nhật

 • 12.03.2020 - Sửa lỗi xuất bảng tính toán sơ bộ
 • 08.10.2019 - Chức năng đọc dữ liệu SAP thông qua file MDB và nhận diện điểm chia ảo của chân vách, chi tiết xem tại: thông báo cập nhật
 • 18.10.2018 - Bổ sung chức năng đọc dữ liệu từ SAP, chi tiết xem tại: thông báo cập nhật
 • 19.09.2018 - Thay đổi thông báo khi tính lún trong trường hợp thỏa mãn điều kiện tắt lún ngay tại đáy khối móng quy ước
 • 28.05.2018 - Bổ sung chức năng tính lún, xem thêm tại thông báo cập nhật 28/05/2018
 • 22.12.2017 - Bổ sung một số phím tắt xem thông báo cập nhật 22/12/2017
 • 19.09.2017 - Sửa lỗi khi chọn vật liệu thép
 • 17.04.2017 - Bổ sung chức năng lưu thư viện cọc, hiệu chỉnh vật liệu v.v.., xem thông báo cập nhật 17/4/2017
 • 26.05.2016 - Cập nhật chức năng tính toán dựa vào SCT theo thí nghiêm nén tĩnh v.v.., xem thông báo cập nhật 26/5/2016
 • 18.16.2015 - Sửa lỗi xác định mô men trong đài cọc
 • 08.06.2015 - Chính thức phát hành

3. Hình ảnh về phần mềm

Giao diện chính của phần mềm

 

Chức năng tính toán diện tích cốt thép cho đài cọc

 

Xuất bảng tính toán diện tích cốt thép đài cọc