1. Giới thiệu

PFDe là phần mềm triển khai chi tiết Đài cọc, với các đặc điểm sau:

  • Hoạt động trong môi trường AutoCAD
  • Người dùng nhập thông số hình học của đài cọc bằng tay, hoặc tận dụng từ bản vẽ mặt bằng kết cấu móng
  • Thể hiện chi tiết và thống kê cốt thép

2. Thông tin cập nhật

  • Ngày 01.01.2015 - Sửa lỗi thống kê cốt thép lớp dưới
  • Ngày 14.07.2014 - Bổ sung trường hợp có sàn tầng hầm
  • Ngày 03.07.2014 - Sửa lỗi Runtime Error

3. Hình ảnh về phần mềm

Giao diện chính của phần mềm