Pile Check - Hỗ trợ kiểm tra Cọc

Đối với người kỹ sư thiết kế kết cấu, quá trình thiết kế đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và trí tuệ, tuy nhiên một quá trình nhàm chán nhưng cũng mất thời gian không kém chính là quá trình xuất thuyết minh tính toán. 

Thông thường, để thực hiện bảng thuyết minh kết quả tính toán kiểm tra Cọc, chùng ta cần xuất dữ liệu từ các phần mềm như SAFE hoặc Etabs sang file Excel, sau đó phải xử lý, lọc số liệu, khớp sức chịu tải với toán độ cọc, thể hiện sơ đồ v.v.. Đây là một quá trình thủ công lặp đi lặp lại khá nhàm chán. Tuy nhiên, việc đó có thể thực hiện một cách nhanh chóng bằng phần mềm KCS Pile Chekk - Hỗ trợ kiểm tra Cọc 

Phần mềm hỗ trợ người dùng đọc dữ liệu xuất ra từ file SAFE hoặc Etabs, sau đó hiển thị kết quả phân tích trên giao diện đồ họa trực quan, sau đó cho phép người dùng xuất kết quả ra file PDF bao gồm sơ đồ và các bảng số liệu một cách nhanh chóng, chính xác.

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính

Xuất sơ đồ ra file PDF

Xuất bảng số liệu ra file PDF và Excel

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tạo nhóm cọc - Phần mềm hỗ trợ kiểm tra cọc

0397 306 689