PT Section - Triển khai Mặt cắt sàn UST

PT Section là phần mềm vẽ mặt cắt sàn ứng suất trước, có khả năng tự động tính toán quỹ đạo cáp dựa trên các điểm đặc trưng do người dùng khai báo. PT Section là phần mềm miễn phí.

Các lệnh trong AutoCAD

  • PTS: Lệnh gọi file *.pts và vẽ mặt cắt sàn UST
  • CAP: Lệnh panel để chọn cáp từ mặt bằng
 

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Giao diện chính của phần mềm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

0397 306 689