1. Giới thiệu

KCS QuickC là phần mềm miễn phí, chức năng tính toán nhanh cấu kiện Bê tông cốt thép:

  • Thiết kế cốt thép cho Tường vây sử dụng nội lực từ GEO5
  • Tính toán nhanh diện tích cốt thép dầm cho dầm đơn giản, dầm hai đầu ngàm, dầm công xôn v.v.. khi biết diện chịu tải
  • Tra hệ số khí động
  • Bảng tra cốt thép
  • Tra cứu thông số của vật liệu

2. Hình ảnh về phần mềm