1. Giới thiệu

KCS QuickC là phần mềm tính toán nhanh cấu kiện Bê tông cốt thép:

  • Thiết kế cốt thép cho Tường vây sử dụng nội lực từ GEO5
  • Tính toán nhanh diện tích cốt thép dầm cho dầm đơn giản, dầm hai đầu ngàm, dầm công xôn v.v.. khi biết diện chịu tải
  • Tra cứu thông số của vật liệu

2. Thông tin cập nhật

  • 27.11.2017 - Chức năng thiết kế cốt thép tường vây
  • 05.10.2013 - Bổ sung tính toán cốt kép, và chức năng tính toán đơn giản

3. Hình ảnh về phần mềm