1. Giới thiệu

Quick Draw là công cụ miễn phí hỗ trợ người dùng trong việc triển khai các chi tiết kết cấu.

Phần mềm bao gồm các chức năng như vẽ hệ lưới trục, vẽ chi tiết vách bể, vẽ cột trên mặt bằng v.v.. (chi tiết xem thêm phía dưới)

Các lệnh chính được cung cấp bởi QuickDraw

2. Hình ảnh về phần mềm

Vẽ cột trên mặt bằng

Vẽ lưới cột

Vẽ vách bể

Bố cục, canh lề và copy nội dung TEXT