QuickDraw - Tiện ích vẽ nhanh của KetcauSoft

Quick Draw là công cụ miễn phí hỗ trợ người dùng trong việc triển khai các chi tiết kết cấu.

Phần mềm bao gồm các chức năng như vẽ hệ lưới trục, vẽ chi tiết vách bể, vẽ cột trên mặt bằng v.v.. (chi tiết xem thêm phía dưới)

 

 

 

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

Hình ảnh phần mềm

Quick Draw - Chức năng vẽ chi tiết Vách bể

QuickDraw - Vẽ dầm chính trên mặt bằng

AutoCAD - Canh lề text và copy nội dung Text

Vẽ chi tiết Cọc

Vẽ chi tiết Cọc

AutoCAD - Trình bày TEXT ghi chú (bố cục, canh lề và copy nội dung)

AutoCAD - Tạo đường DIM gọn gàng cho đối tượng

AutoCAD - Copy cao độ

Chức năng vẽ cột trên mặt bằng

QuickDraw - 2 cách vẽ ký hiệu lỗ kỹ thuật

Lấy tọa độ cọc theo VN2000

QuickDraw - Đánh số cọc

Sao chép mặt bằng cột từ bản vẽ Kiến trúc

CAD - Align nhanh đối tượng không cần chọn điểm gióng

CAD - Thống kê Block

Vẽ Cột trên mặt bằng

Tạo DIM định vị cột

Tạo hệ DIM định vị cọc

Tạo hệ DIM định vị đài cọc

QuickDraw - Chức năng vẽ bể nước - bể tự hoại

QuickDraw - Chức năng vẽ bể bê tông cốt thép

QuickDraw - Sửa đường dẫn cho XREF trong file CAD

0397 306 689