1. Giới thiệu

RCB là phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Dầm, với các chức năng sau:

 • Cho phép mô hình hóa dầm và cốt thép với giao diện trực quan
 • Vẽ dầm dạng đầy đủ (dầm chính), vẽ dầm dạng mặt cắt (dầm phụ)
 • Tự động đánh số và thống kê thép dầm, tổng hợp khối lượng cốt thép và thể tích bê tông
 • Tự động vẽ các mặt cắt
 • Mô hình hóa được dầm có tiết diện các nhịp thay đổi
 • Chức năng chia dầm thành các đoạn ngắn (phục vụ sắp xếp bản vẽ)
 • Chức năng đổi số thứ tự mặt cắt

RCB được lập trình với giao diện thân thiện, dễ dàng mô tả các đặc trưng của Dầm như:

 • Đặc trưng hình học (số nhịp, chiều dài mỗi nhịp, kích thước tiết diện của nhịp, độ chênh cao của các nhịp ...)
 • Mô tả các gối đỡ (Cột, dầm đỡ ...)
 • Thép chính của dầm
 • Thép đai dầm (đai đơn, đai kép, đai lồng, ...)
 • Các dầm phụ hoặc trụ gác trên dầm
 • Thông tin về cao độ và số lượng dầm ...

RCB được thiết kế để mô tả dầm phù hợp với thực tế thiết kế.

2. Hình ảnh về phần mềm

Giao diện chính, quản lý danh sách Dầm

Giao diện thiết kế Dầm dạng đầy đủ (dầm chính)

Giao diện thiết kế Dầm dạng mặt cắt (dầm phụ)

4. CÁC CLIP GIỚI THIỆU

Vẽ dầm dạng mặt cắt

Vẽ dầm có đầu côngxôn

Nhập dữ liệu từ AutoCAD