1. Giới thiệu

RCB là phần mềm vẽ và thống kê cốt thép Dầm, với các chức năng sau:

 • Cho phép mô hình hóa dầm và cốt thép với giao diện trực quan
 • Vẽ dầm dạng đầy đủ (dầm chính), vẽ dầm dạng mặt cắt (dầm phụ)
 • Tự động đánh số và thống kê thép dầm, tổng hợp khối lượng cốt thép và thể tích bê tông
 • Tự động vẽ các mặt cắt
 • Mô hình hóa được dầm có tiết diện các nhịp thay đổi
 • Chức năng chia dầm thành các đoạn ngắn (phục vụ sắp xếp bản vẽ)
 • Chức năng đổi số thứ tự mặt cắt

RCB được lập trình với giao diện thân thiện, dễ dàng mô tả các đặc trưng của Dầm như:

 • Đặc trưng hình học (số nhịp, chiều dài mỗi nhịp, kích thước tiết diện của nhịp, độ chênh cao của các nhịp ...)
 • Mô tả các gối đỡ (Cột, dầm đỡ ...)
 • Thép chính của dầm
 • Thép đai dầm (đai đơn, đai kép, đai lồng, ...)
 • Các dầm phụ hoặc trụ gác trên dầm
 • Thông tin về cao độ và số lượng dầm ...

RCB được thiết kế để mô tả dầm phù hợp với thực tế thiết kế.

2. Thông tin cập nhật

 • Ngày 08.11.2018 - Bổ sung chắc năng vẽ dầm dạng mặt cắt trực tiếp trong AutoCAD, xem thông tin tại: thông tin cập nhật
 • Ngày 22.10.2018 - Sửa lỗi out khỏi phần mềm trong CAD khi gặp lỗi về dữ liệu dầm
 • Ngày 23.06.2016 - Sửa lỗi Fatal Error khi thực hiện một số lệnh trong AutoCAD
 • Ngày 16.05.2016 - Cập nhật tiết diện 3 - 4 thanh hỗn hợp, tùy chỉnh thép bổ sung lớp dưới cho dầm dạng mặt cắt v.v.. (xem chi tiết tại đây)
 • Ngày 26.04.2016 - Sửa lỗi khi tạo dầm dạng mặt cắt chỉ bố trí 2 thanh thép
 • Ngày 18.01.2016 - Cập nhật chức năng cho phép người dùng lựa chọn cách thể hiện ghi chú cốt thép đai, ký hiệu khoảng cách, tùy chọn ngôn ngữ v.v.. (xem chi tiết tại đây)
 • Ngày 23.12.2015 - Cập nhật chức năng xóa và chèn nhịp dầm, thiết lập chiều cao bố trí cốt thép chống phình v.v.. (xem chi tiết tại đây)
 • Ngày 07.02.2014 - Sửa lỗi vẽ gia cường bằng thanh cốt treo
 • Ngày 12.01.2014 - Sửa lỗi vẽ dầm chỉ có 1 thanh cốt thép
 • Ngày 04.01.2014 - Sửa lỗi Chức năng nhập dữ liệu dầm từ bản vẽ CAD
 • Ngày 02.01.2014 - Chức năng nhập dữ liệu dầm từ bản vẽ CAD
 • Ngày 29.08.2013 - Sửa lỗi không chia được dầm trong AutoCAD2007
 • Ngày 22.08.2013 - Sửa lỗi chia dầm
 • Ngày 11.08.2013 - Sửa lỗi thống kê dầm
 • Ngày 04.07.2013 - Sửa lỗi thống kê dầm vẽ theo kiểu nhà dân
 • Ngày 17.03.2013 - Bổ sung menu cho AutoCAD (xem hướng dẫn phía dưới)
 • Ngày 17.11.2012 - Bổ sung chức năng copy dầm từ mặt bằng khác
 • Ngày 10.08.2012 - Fix runtime error
 • Ngày 02.08.2012 - Chức năng biên tập
 • Ngày 05.07.2012 - Thêm chức năng thay đổi số thứ tự mặt cắt, chia dầm tại vị trí đối xứng.
 • Ngày 22.06.2012 - Fix runtime error
 • Ngày 19.06.2012 - Phiên bản 1.1, quản lý tập hợp Dầm, vẽ một lúc nhiều dầm, vẽ dầm dạng mặt cắt

3. Hình ảnh về phần mềm

Giao diện chính, quản lý danh sách Dầm

Giao diện thiết kế Dầm dạng đầy đủ (dầm chính)

Giao diện thiết kế Dầm dạng mặt cắt (dầm phụ)

4. CÁC CLIP GIỚI THIỆU

Vẽ dầm dạng mặt cắt

Vẽ dầm có đầu côngxôn

Nhập dữ liệu từ AutoCAD