1. Giới thiệu

RCC là phần mềm tính toán diện tích cốt thép Cột với các đặc điểm sau:

 • Tính toán diện tích cốt thép cho Cột chịu lực tổng quát theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2018
 • Phần mềm tính toán dựa trên phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác. Cơ sở lý thuyết: Phương pháp xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện chịu nén Lệch xâm xiên, được đăng trong Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập viện KHCNXD (IBST)
 • Có các modul tính toán đơn lẻ cho phép kiểm tra kết quả tính toán của phương pháp
 • Tự động thiết kế sơ bộ cốt thép, cho phép người dùng hiệu chỉnh cốt thép
 • Xuất kết quả ra file Excel phục vụ thuyết minh tính toán

2. Thông tin cập nhật

 • Ngày 11.03.2020 - Sửa lỗi tính toán cột tròn theo TCVN 5574:2018, chi tiết xem tại: https://ketcausoft.com/tintuc/posts/rcc-cap-nhat-ngay-11-3-2020
 • Ngày 11.01.2020 - Cập nhật theo TCVN 5574:2018
 • Ngày 08.11.2018 - Sửa lỗi khi trong mô hình có cột thép hình
 • Ngày 05.11.2018 - Cập nhật phiên bản 2018, chi tiết xem thêm tại Các tính năng mới của RCC 2018
 • Ngày 25.09.2017 - Xuất file PDF cho trường hợp kiểm tra nội lực đơn lẻ. Chi tiết xem tại đây
 • Ngày 15.09.2017 - Cải thiện tốc độ tính toán
 • Ngày 11.09.2017 - Sửa lỗi Attempted to divide by zero
 • Ngày 28.08.2017 - Thay đổi cách chọn Vật liệu, sửa lỗi hiển thị vật liệu
 • Ngày 06.02.2017 - Kiểm tra tỉ số nén và Chức năng xuất bảng tính phục vụ công tác thẩm tra. Chi tiết xem tại đây
 • Ngày 21.12.2015 - Bổ sung giao diện 3D, bổ sung tính toán cốt thép cho cột tròn. Chi tiết xem tại đây
 • Ngày 30.07.2015 - Sửa lỗi xuất Biểu đồ tương tác
 • Ngày 12.07.2015 - Chức năng khai báo chiều dài thực tế của cột
 • Ngày 28.05.2015 - Sửa lỗi đọc file đã lưu
 • Ngày 10.05.2015 - Sửa lỗi nhập dữ liệu từ Etabs 2013 và Cho phép người dùng lựa chọn áp dụng hệ số điều kiện làm việc
 • Ngày 08.03.2014 - Sửa lỗi khi chuyển chế độ dấu chấm, dấu phẩy
 • Ngày 21.08.2013 - Xuất bảng tính chi tiết cho cột, và bổ sung hệ số an toàn. Chi tiết xem tại đây
 • Ngày 20.06.2013 - Bổ sung đường kính F25 vào danh sách đường kính thiết kế

3. Hình ảnh về phần mềm

 

Chức năng tự động lựa chọn cốt thép

 

Chức năng khai báo chiều dài thực tế của cột

Điều khiển giao diện đồ họa 3D