1. Giới thiệu

RCCd là phần mềm vẽ và thống kê thép cột với các đặc điểm sau:

  • Thao tác thiết kế nhanh chóng nhờ môi trường làm việc trực quan, độc lập
  • Vẽ và thống kê cốt thép cột - vách trong AutoCad

2. Thông tin cập nhật

  • 08.05.2019 - Cập nhật chức năng triển khai cột có tiết diện bé, chi tiết xem thêm tại: thông báo cập nhật
  • 19.02.2019 - Điều chỉnh thiết lập lớp bảo vệ cốt đai thông qua thiết lập chung trong công cụ KCS Inside; sửa lỗi thống kê và thể hiện khi cắt thép tại 01 mặt cắt
  • 23.01.2019 - Cập nhật chức năng lựa chọn vị trí nối thép, chi tiết xem thêm tại: thông báo cập nhật
  • 02.01.2019 - Cập nhật bản 2019, chi tiết xem thêm tại RCCd 2019 - Các tính năng mới
  • 17.06.2013 - Sửa lỗi thống kê cốt thép
  • 26.08.2012 - Bổ sung thông tin số lượng Cột

3. Hình ảnh về phần mềm

Clip giới thiệu

Giao diện chính

Giao diện thiết kế cốt thép