1. Giới thiệu

RCS là phần mềm hỗ trợ triển khai và thống kê thép sàn, với các chức năng cơ bản sau:

 • Vẽ thép sàn
 • Hỗ trợ vẽ mặt cắt sàn
 • Đánh số và thống kê thép sàn

2. Thông tin cập nhật

 • 18.02.2019 - Bổ sung đường kính D6 và thay đổi ký hiệu đánh dấu khoảng rải thép, xem thêm tại: thông báo cập nhật
 • 21.01.2019 - Bổ sung tỉ lệ vẽ bất kỳ
 • 16.01.2019 - Bản cập nhật với nhiều chức năng mới nổi bật, xem thêm tại: thông báo cập nhật
 • 17.07.2014 - Bổ sung thống kê cho thép giá (cho thép mũ)
 • 07.02.2014 - Cho phép người dùng chọn tên Layer có sẵn trong danh sách khi sử dụng chức năng chọn nhanh (vẽ mặt cắt sàn) - Xem thêm tại đây: http://ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=418&pid=5430#pid5430
 • 28.12.2013 - Chức năng chọn nhanh mặt cắt sàn
 • 23.11.2013 - Bổ sung chức năng hỗ trợ vẽ mặt cắt
 • 18.08.2013 - Sửa lỗi nhảy DIM
 • 10.07.2013 - Chức năng sử dụng chuột phải để lặp lại lệnh vẽ thép
 • 07.07.2013 - Đổi giao diện Form sang giao diện Palette, đổi layer sang hệ thống KCS
 • 20.05.2013 - Tùy chỉnh chiều dày lớp bảo vệ (chỉ áp dụng cho những thanh vẽ mới)
 • 10.03.2012 - Tùy chỉnh ký hiệu khoảng cách '@' hay 'a' (10.03.2012)
 • 08.03.2012 - Tùy chỉnh chiều cao chữ cơ sở (08.03.2012)
 • 05.03.2012 - Hiệu chỉnh khoảng đặt thép
 • 05.03.2012 - Bổ sung các loại thanh thép
 • 05.03.2012 - Vẽ theo phương bất kỳ
 • 05.03.2012 - Tự động chuyển sang phương X hoặc Y nếu phát hiện chọn nhầm
 • 05.03.2012 - Lưu thông tin phiên làm việc trước

3. Hình ảnh về phần mềm

Clip giới thiệu
 

Giao diện chính
Giao diện lựa chọn kiểu thép