1. Giới thiệu

RCSc là phần mềm tính toán diện tích cốt thép Sàn với các đặc điểm sau:

  • Sử dụng nội lực từ phần mềm SAFE 12
  • Tính toán diện tích cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2012
  • Xuất kết quả ra file định dạng XLS (excel 2003)

2. Thông tin cập nhật

  • 21.03.2018 - Chức năng chuyển cáp ứng suất trước từ CAD sang SAFE, xem thông tin tại đây: cập nhật ngày 21.03.2018
  • 12.12.2014 - Sửa lỗi khi strip vượt quá ô sàn

3. Hình ảnh về phần mềm

Giao diện chính

Cửa sổ thiết kế cốt thép

Xuất kết quả file Excel

Chuyển cáp ứng suất trước từ CAD sang SAFE