1. Giới thiệu

Phần mềm KCS SFD được KetcauSoft phát triển và hoàn thành tháng 11/2012. Phần mềm có chức năng vẽ và thống kê cốt thép Móng Băng.

Phần mềm chạy trong AutoCAD thông qua lệnh VEMONGBANG (lệnh tắt mặc định: SFD). Giao diện phần mềm tương đối đơn giản. Người dùng cần nhập các thông số liên quan để mô tả kích thước hình học và thực hiện lệnh vẽ

2. Thông tin cập nhật

  • 28.06.2019: Chức năng vẽ cùng lúc nhiều móng, vẽ mặt cắt giằng tường, lấy chiều dài trên mặt bằng, chi tiết xem tại: thông tin cập nhật

3. Hình ảnh về phần mềm

Giao diện chính của phần mềm

Clip giới thiệu