STK - Thống kê thép hình

KCS STK là phần mềm thống kê thép hình chạy độc lập với AutoCAD nên đảm bảo tính linh hoạt. Giao diện đồ họa gọn gàng giúp lựa chọn nhanh các loại thép, tận dụng các thống kê cũ và chỉnh sửa thống kê một cách nhanh chóng. STK là phần mềm miễn phí.

Các lệnh trong AutoCAD

  • STK: Lệnh gọi file *.stk và vẽ bảng thống kê
  • IST: Lệnh import bảng thống kê không cần gọi file
  • STI: Chèn thống kê
  • STM: Hiệu chỉnh thống kê
  • TST: Tổng hợp thống kê
  • TST2: Tổng hợp các loại thép sử dụng

CLIP GIỚI THIỆU

CÁC HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM

Click để phóng to hình ảnh

KCS STK - Bản cập nhật ngày 09/11/2015

Thống kê thép hình - Nhập dữ liệu tùy chỉnh

Thống kê thép hình - Tạo bảng tổng hợp các loại thép

0397 306 689