1. Giới thiệu

KCS TMT là phần mềm hỗ trợ người dùng tạo file thuyết minh tính toán tải trọng, phần mềm có chức năng xuất PDF phục vụ công tác in ấn. Phiên bản hiện tại cũng chưa tính phí.

2. Thông tin cập nhật

  • 31.08.2017: Sửa lỗi cộng dồn tải trọng

3. Hình ảnh về phần mềm