1. Giới thiệu

KCS VCT là phần mềm hỗ trợ người dùng vẽ chi tiết Thang bê tông cốt thép.

Chức năng hiện tại của phần mềm là vẽ chi tiết mặt cắt, các chức năng khác sẽ được bổ sung cập nhật trong thời gian tới. Phiên bản hiện tại cũng chưa tính phí.

2. Thông tin cập nhật

  • 23.08.2019: Sửa lỗi khi gọi cửa sổ VCT lần 2

3. Hình ảnh về phần mềm