1. Giới thiệu

WDL là phần mềm tính toán tải trọng Gió với các đặc điểm sau:

 • Tính toán tải trọng Gió tĩnh đối với kết cấu tự nhập thông số (cho nhà thấp tầng không yêu cầu tính thành phần động của tải trọng Gió)
 • Tính toán tải trọng Gió tĩnh và Gió động đối với dữ liệu xuất ra từ Etabs (cho nhà cao tầng)
 • Tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 và TCXD 229:1999
 • Xuất thuyết minh tính toán tải trọng gió ra bảng tính Excel
 • Giao diện đơn giản dễ sử dụng

Ưu điểm:

 • Tự động tra các thông số khi được cung cấp dữ liệu đầu vào
 • Tự động đọc dữ liệu từ Etabs một các nhanh chóng và chính xác
 • Tránh được các sai sót mà khi thao tác trong Excel có thể mắc phải

2. Thông tin cập nhật

 • 28.11.2019 - Cập nhật chức năng thay đổi hệ số khí động C.
 • 23.11.2019 - Sửa lỗi xác định Ci khi Epxilon vượt quá giá trị giới hạn trong bảng tra (tính thành phần động).
 • 02.10.2018 - Tự kích thước mặt bằng, tải trọng gió tác dụng lên KC phụ trên mái v.v.. Xem thông tin cập nhật
 • 19.12.2017 - Cập nhật chức năng tự động thay đổi hệ số an toàn theo số tầng.
 • 03.07.2015 - Cập nhật địa danh hành chính theo Quy chuẩn QCVN 02-2009/BXD
 • 02.06.2015 - Chức năng thay đổi hệ số độ tin cậy của tải trọng Gió
 • 24.05.2015 - Chức năng cho phép chọn mẫu file Excel để xuất kết quả tính toán
 • 07.04.2015 - Sửa lỗi cho trường hợp một số tầng không được gán Diaphragm
 • 04.10.2014 - Bổ sung chức năng nhập dữ liệu từ mô hình 3D
 • 16.04.2013 - Bổ sung thông tin vị trí tâm khối lượng (Xem clip)
 • 22.10.2012 - Bổ sung thông tin dạng địa hình vào thuyết minh
 • 07.10.2012 - Bổ sung lựa chọn dạng địa hình
 • 06.09.2012 - Bổ sung chức năng giảm tải gió đối với các vùng I-A, II-A, III-A
 • 04.09.2012 - Sửa lỗi đọc dữ liệu

3. Hình ảnh về phần mềm

Clip giới thiệu


 

Giao diện chính

Kết quả tính toán thành phần tĩnh

Kết quả tính toán thành phần động

Xuất kết quả ra bảng tính