Nguyên nhân là do hệ tọa độ đang bị thay đổi; để khắc phục, bạn hãy chuyển hệ tọa độ về mặc định bằng cách gõ lệnh UCS và Enter 2 lần. Sau khi thực hiện lệnh này, bạn có thể edit text trong layout bằng cách click đúp như thông thường.