Thông thường, khi bạn sử dụng LayIso trong AutoCAD, bạn chỉ muốn các đói tượng thuộc layer được chọn hiển thị, còn các đối tượng khác thì biến mất; tuy nhiên chức năng này không phải bao giờ cũng thực hiện đúng như thế; việc hiển thị đối tượng phụ thuộc thiết lập của lệnh Layiso; các đối tượng thuộc layer khác có thể biến mất hoặc bị làm mờ đi trong tình trạng khóa

Để thay đổi thiết lập, bạn gõ lệnh LAYISO, thay vì chọn đối tượng như thông thường bạn nhập S để vào chế độ thiết lập (setting)

Sau đó, bạn nhập O nếu muốn các đối tượng thuộc Layer không được chọn biến mất, hoặc L nếu chỉ muốn các đối tượng thuộc Layer không được chọn ở chế độ khóa và mơ đi (vẫn hiển thị)