Bước 1: Các bạn tải file nét in của Ketcausoft tại đây

Bước 2: Từ màn hình làm việc của autocad các bạn gõ lệnh OP để mở cửa sổ Option.

Bước 3: Các bạn chọn mục Plot and Publish và chọn Plot Style Table Setings.. cửa sổ xuất hiện.

Bước 4: Chọn mục Add or Edit Plot Style Tables... cửa sổ xuất hiện.

Bước 5: Giải nén file bạn vừa tải paste vào đây và tắt nó đi. Như vậy bạn đã có nét in của Ketcausoft để sử dụng. Chúc các bạn thành công.