(Xem giới thiệu về Trang tra cứu dữ liệu địa chất)

Để upload dữ liệu địa chất, trước hết các bạn cần đăng ký tài khoản trên trang KetcauSoft (bạn có thể kéo xuống hết trang KetcauSoft để tìm nút Đăng ký) và thực hiện các bước kích hoạt tài khoản thông qua email.

Sau khi đăng ký thành công, các bạn tiến hành đăng nhập để vào trang quản trị, hoặc truy cập trang Upload thông qua link sau: https://ketcausoft.com/admin/user-data-soil

Trong cửa sổ Upload, bạn nhập dữ liệu như hướng dẫn dưới đây

Chú ý file dữ liệu up lên là tập hợp của tất các các file dữ liệu về Khảo sát địa chất mà bạn có, có thể là file PDF tổng hợp, hoặc các file thành phần như CAD + Word v.v... Bạn nén chúng vào 1 file nén RAR sau đó up file này lên.