Trong 1 số trường hợp người dùng bị báo lỗi trong Autocad với các phần mềm tính phí của Ketcausoft. Dấu hiệu nhận biết là xuất hiện thông báo với 1 chuỗi ký tự như hình bên dưới.

Để khắc phục lỗi trên, các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuột phải vào biểu tượng Autocad trên màn hình Desktop > Chọn Open file location.

Bước 2: Copy file acad.exe.config ra màn hình Desktop.

Bước 3: Mở file acad.exe.config bằng Notepad.

Bước 4: Thêm đoạn code sau vào file như trong hình:

<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<supportedRuntime version="v4.0" />
</startup>

Bước 5: Copy file vừa thay đổi rồi Paste lại trong thư mục gốc của Autocad. Chọn Replace ...