Với lưu ý đó, bạn hãy luôn chắc chắn rằng mình đã không chọn bất kỳ đối tượng nào trước khi xuất dữ liệu, hoặc bạn hãy chủ động bỏ chọn toàn bộ trước khi thực hiện xuất dữ liệu. Để bỏ chọn toàn bộ, bạn có thể click vào nút lệnh có ký hiệu là Cls ở thanh công cụ góc phía dưới bên trái của phần mềm Etabs, hoặc click menu Select > Clear Selection

Bạn cũng có thể dễ dàng kiểm tra xem mình có đang chọn một đối tượng nào đó không bằng việc quan sát nút lệnh Cls trên thanh công cụ ở góc phía dưới bên trái phần mềm. Ở hình ảnh phía dưới, trong hình bên trái bạn có thể thấy rằng nút lệnh Cls đang có hiệu lực, chữ trên nút lệnh có màu đen, chứng tỏ bạn đang chọn một đối tượng nào đó (tuy rằng việc xác định rằng bạn đang chọn đối tượng nào là rất khó). Để bỏ chọn, bạn click nút lệnh Cls, lập tức nút lệnh này sẽ không còn hiệu lực, chữ trên nút lệnh chuyển sang màu xám như hình bên phải.