Mô đun tổng biến dạng Eo của Đất là gì ?

28/04/2021
1,385

Một trong số những chỉ tiêu cơ học đất hay làm các kỹ sư băn khoăn đó là chỉ tiêu “Mô đun tổng biến dạng E0” của đất. Bài viết ngắn này sẽ cố gắng trả lời mấy câu hỏi sau: • Vậy ý nghĩa của chỉ tiêu này là gì? • Vì sao cần đưa ra khái niệm “Mô đun tổng biến dạng” • Phân biệt “Mô đun tổng biến dạng” với “Mô đun biến dạng” của đất? • Phân biệt giữa Edef vào Eoed (trong phần mềm tính toán địa kỹ thuật Geo5 cần sử dụng thông số này)

💥 MÔ ĐUN TỔNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT LÀ GÌ? ỨNG DỤNG RA SAO?
-----
💥 Một trong số những chỉ tiêu cơ học đất hay làm các kỹ sư băn khoăn đó là chỉ tiêu “Mô đun tổng biến dạng E0” của đất.
🔻 Bài viết ngắn này sẽ cố gắng trả lời mấy câu hỏi sau:
▪️ Vậy ý nghĩa của chỉ tiêu này là gì?
▪️ Vì sao cần đưa ra khái niệm “Mô đun tổng biến dạng”
▪️ Phân biệt “Mô đun tổng biến dạng” với “Mô đun biến dạng” của đất?
▪️ Phân biệt giữa Edef vào Eoed (trong phần mềm tính toán địa kỹ thuật Geo5 cần sử dụng thông số này)
-----
🖋 Với hiểu biết của bản thân, tác giả cố gắng giải thích theo cách gần gũi để các kỹ sư hiểu hơn về ý nghĩa của chỉ tiêu mô đun tổng biến dạng rất hay xuất hiện trong các báo cáo khảo sát địa chất, và lại hay bị các kỹ sư hiểu và vận dụng không đúng.