Vùng cứng (stiff) trong SAFE được sử dụng để khai báo vùng có độ cứng lớn, nội lực tính toán trong các strip được tính đến biên của vùng này, giống với lý thuyết tính toán đài cọc cổ điển là mô men được tính tại mặt cắt đi qua mép cột.

Bạn mô hình vùng cứng tương tự như cách vẽ đối tượng slab thông thường. Đầu tiên trong mục khai báo, bạn khai báo một loại sàn có đặc tính (type) là Stiff. Sau đó dùng chức năng vẽ slab để vẽ vùng tượng trưng cho cột. Xem thêm clip phía dưới