Bước 1: Tắt KCS Inside bằng cách click chuột phải vào Icon của phần mềm trên taskbar (góc dưới bên phải màn hình) và click Exit

Bước 2: Copy file kcs32.dll từ thư mục C:\KetcauSoft\Com\32 vào thư mục C:\KetcauSoft\Com

Bước 3:  Xóa bỏ file kcs.dll và đổi tên file kcs32.dll thành kcs.dll

Bước 4: Vào thư mục C:\KetcauSoft\KCS Inside chạy file KCS inside.exe