Liên quan đến tiêu chuẩn nước ngoài

 1. Thực hành thiết kế kết cấu theo tiêu chuẩn EuroCode (bản tiếng Anh). Download
 2. So sánh công thức tính toán cốt thép Dầm giữa BS-8110 và TCVN-356:2005. Download
 3. Tính toán cấu kiện chịu xoắn theo ACI 318M-08 (Lê Minh Long) Download
 4. Vận dụng EN 1991-1-4 để tính toán tải trọng gió lên công trình ở Việt Nam (Nguyễn Mạnh Cường) Download

Liên quan đến phương pháp tính toán

 1. Etabs - Concrete Frame Design Manual (Các công thức tính toán bê tông cốt thép sử dụng trong Etabs). Download
 2. Thiết kế sàn Bê tông Ứng lực trước - PGS. TS. Phan Quan Minh. Download
 3. Một số phương pháp tính vách - Ths. Võ Mạnh Tùng. Download
 4. Tài liệu thiết kế kết cấu thép - Khung tiền chế (bản vẽ mẫu, thuật ngữ tiếng anh, sổ tay thiết kế của Zamil. Download
 5. Giáo trình thiết kế kết cấu nhà cao tầng - ThS. Lê Đức Hiển. Download
 6. Phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác và tính toán diện tích cốt thép cho cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên - Hồ Việt Hùng. Download
 7. Hiệu quả kinh tế của móng Bè - Cọc (Trần Quang Hộ). Download
 8. Yêu cầu về tải trọng và tác động khi thiết kế nhà cao tầng ở Việt Nam (Nguyễn Đại Minh). Download
 9. Giải pháp kết cấu liên hợp Thép - Bê tông cho nhà nhiều tầng ở Việt Nam (Phạm Văn Hội). Download

Liên quan đến việc phân tích kết cấu

 1. Sự suy giảm độ cứng của cấu kiện bị nứt - Nhiều tác giả.