WDL - Quy ước về bề rộng đón gió

13/02/2020
1,154

Hình ảnh dưới đây cho thấy quy ước về bề rộng đón gió và ký hiệu tải trọng gió tác dụng lên mặt bằng trong phần mềm tính toán tải trọng gió WDL