Cập nhật phần mềm KCS Structural Modelling ngày 01/08/2022

31/07/2022
3,746

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm triển khai kết cấu - KCS Structural Modelling

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Phiên bản mới có một số cập nhật quan trọng như:

Tạo mô hình 3D

Phiên bản mới cho phép người dùng xuất mô hình 3D dưới dạng file cad 3D để có thể có được cái nhìn trực quan về kết cấu công trình

 

Tự động HATCH cho phần sàn hạ cốt

Một cập nhật quan trọng trong phiên bản này là khả năng tự động tạo hatch cho phần sàn hạ cốt, khi người dùng điều chỉnh giá trị cao độ sàn (Dy) thì phần sàn đó sẽ được hiển thị bằng màu sắc khác, và khi xuất file CAD thì phần HATCH sẽ được tạo tự động.

 

Bổ sung trục chéo và góc xoay cột

Phiên bản mới cho phép bạn chọn các trục chéo trong CAD, đồng thời bổ sung góc xoay cho cột, đặc biệt có thể xác định góc xoay bằng cách click vào trục

 

Tùy chọn hiển thị điểm phụ

Chức năng này cho phép người dùng thiết lập việc thể hiện hay không các điểm phụ do người dùng tạo trong quá trình dựng hình

 

Tự động tạo file thống kê

Phiên bản mới tự động tạo file mẫu thống kê, đây là file CAD có chứa khung tên và các bảng thống kê đã bố cục sẵn, người dùng có thể sử dụng file này để sắp xếp các bảng thống kê một cách "chuẩn form" cho toàn bộ hồ sơ

 

Tùy chọn tạo file XREF_wLabel

Khi người dùng tick chọn tùy chọn này, các file XREF_wLabel sẽ được tạo ra, đây là các file chưa thông tin tên cột, tên dầm và DIM định vị dầm, lúc này các file mặt bằng kết cấu và mặt bằng cột sẽ tham chiếu đến các file này; nếu không chọn mục này, tên cột và dầm sẽ được đánh trực tiếp trong file mặt bằng kết cấu. Mục đích của việc tạo file wLabel là để không tranh chấp với những nội dung mà người dùng tùy biến trong file Mặt bằng kết cấu

 

Xử lý nét dầm khi cột lệch trục

Phiên bản mới đã sửa lỗi hiển thị biên dầm cho trường hợp cột lệch trục ở biên công trình

 


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 20/06/2024 là: 154,000,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 20/06/2024 là: 106,560,000 VNĐ

Trở về trang tin tức