Cập nhật phần mềm RCB ngày 11/7/2022

09/07/2022
3,284

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm triển khai cốt thép Dầm - RCB

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Phiên bản mới có một số cập nhật quan trọng như:

Tùy chọn thể hiện DIM kích thước cột

Bản cập nhật cho phép tùy chọn có hoặc không thể hiện DIM kích thước cột (thiết lập thông qua lệnh RCBCONFIG)

 

Cân chỉnh lại đường DIM cho mặt cắt

Cập nhật mới đã cân chỉnh lại hệ DIM cho mặt cắt trong trường hợp có hoặc không có cốt thép gia cường lớp dưới

 

Tùy chỉnh chiều cao chữ

Phiên bản này cho phép người dùng trùy chọn chiều cao chữ cho bản vẽ chi tiết dầm (thiết lập trong phần Thiết lập chung của phần mềm KCS Inside). Phần chiều cao chữ hiện tại chỉ mới áp dụng cho phần mềm RCB, các phần mềm khác sẽ được cập nhật sau


Tổng hợp Quỹ từ thiện người dùng KetcauSoft

KetcauSoft xin thông báo về số liệu về Quỹ Từ Thiện Người Dùng KetcauSoft

Giá trị tính đến 20/06/2024 là: 154,000,000 VNĐ
Giá trị đã giải ngân: 47,440,000 VNĐ
Giá trị tồn quỹ tính đến 20/06/2024 là: 106,560,000 VNĐ

Trở về trang tin tức