Cập nhật phần mềm SSD ngày 18/7/2022

18/07/2022
1,652

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm thiết kế dàn thép - KCS SSD

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Phiên bản mới có một số cập nhật quan trọng như:

Tạo mô hình và lấy nội lực trực tiếp từ SAP

Bản cập nhật mới của phần mềm sẽ tự động mở SAP và dựng sơ đồ trực tiếp mà không cần thông qua file $2K, sau đó tự động thực hiện phân tích và lấy lại nội lực không cần thông qua file MDB. Lưu ý chức năng này chỉ hoạt động được cho phiên bản SAP v18 trở lên, đối với phiên bản cũ bạn vẫn cần thực hiện xuất file $2K và đọc MDB như truyền thống

 

Bổ sung tiết diện ghép

Phiên bản mới đã bổ sung thêm các dạng tiết diện thép góc đều cạnh và không đều cạnh, bên cạnh đó cũng bổ sung tiết diện ghép 2 thanh thép góc

 

Thay đổi hệ số chiều dài tính toán và điều kiện làm việc

Phiên bản mới cho phép người dùng tùy chỉnh hệ số xác định chiều dài làm việc và hệ số điều kiện làm việc để người dùng thuận tiện áp dụng / thay đổi cho các bài toán khác nhau

 

 

 

 

 

Trở về trang tin tức